Çevre ve Sağlık Politikamız

Başarı Kimya Endüstriyel Kimyasallar İmalat ve Pazarlama olarak çevre ve sağlık, hizmet, güvenlik ve yönetim kalitemiz, ilgili kuruluşlar tarafından denetime tabi tutulmuş ve değerlendirmeler sonucunda sağlamış olduğu kriterler karşılığında ISO 9001-2000,  ISO 1401-2004 ve OHSAS 18001-1999 belgelerini edinme hakkı kazanmıştır. 

Temizlik Maddeleri üretiminde bulunan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

  • Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
  • Kullandığımız kimyasalların çevreye ve çalışanlara olan zararlı etkilerini, mümkün olduğunca azaltmak ve ortadan kaldırmak.
  • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
  • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğunca minimum seviyeye indirmek.
  • ÇEVRE ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Müşterilerde, çalışanlarda, tedarikçilerde çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak.
  • Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi gerçekleştirmek gayelerini çevre ve sağlık politikası olarak ilke edinmiş ve ana politikamız olarak benimsemiştir.