We in the Press

Başarı Kimya ve Milli Çözüm Dergisi İşbirliğiyle Gerçekleşen
Deprem Bölgesi Çadırkent Projesi -Şubat 2023